ดาวโหลด Sclub

MINIMUM REQUIREMENTS FOR DESKTOP PC VERSION

  • CPU: Intel-based dual-core x86 CPU 1.86GHz or better
  • RAM: 2 GB or more
  • GPU: Intel HD and Iris Graphics or better (supports OpenGL 2.1 or above)

 

วิธีติดตั้ง